kone登陆 龙虎娱乐 明升体育ms88 m88官网 BOSS娱乐

《问候歌》歌词及歌直引见 歌手巧令媛演唱歌直

发表时间:2019-08-27

  以下为问候歌原版歌词内容:【问候歌巧令媛QGenz】【啊伴侣们请听呀听呀听呀】【我唱歌来问候你】【有什么工作呀情呀情呀】【我可以或许帮帮你】【正在春天炎天并呀并呀并呀】【秋天和严冬】【我定呀定呀定呀令呀令呀令你】【心呀心呀心欢喜】【啊伴侣们请听呀听呀听呀】【我唱歌来问候你】【有什么工作呀情呀情呀】【我可以或许帮帮你】【正在春天炎天并呀并呀并呀】【秋天和严冬】【我定呀定呀定呀令呀令呀令你】【心呀心呀心欢喜】【啊伴侣们请听呀听呀听呀】【我唱歌来问候你】【有什么工作呀情呀情呀】【我可以或许帮帮你】【正在春天炎天并呀并呀并呀】【秋天和严冬】【我定呀定呀定呀令呀令呀令你】【心呀心呀心欢喜】【啊伴侣们请听呀听呀听呀】【我唱歌来问候你】【有什么工作呀情呀情呀】【我可以或许帮帮你】【正在春天炎天并呀并呀并呀】【秋天和严冬】【我定呀定呀定呀令呀令呀令你】【心呀心呀心欢喜】